Kované vývěsní štíty

Kovaný vývěsní štít, vývěska, reklamaSignmaking je anglická složenina nemající přesný český ekvivalent a často používaná v obecném oboru reklama. Česká definice slova signmaking je: Výroba značení a nosičů reklamního sdělení, nebo výroba vývěsních štítů.

Toto do češtiny převzaté slovo se pak používá pro celé reklamní odvětví zahrnující fyzickou výrobní činnost jejíž produktem je nějaký reklamní prvek: vývěsní štít, reklamní tabule, světelná reklama, nápis či grafika na výkladci obchodu nebo na autě.

 

Kované vývěsní štíty

Posted by Kovárna Roman Pausch on 3. březen 2012

Kované vývěsní štíty a označení provozoven

ručně kovaný originální vývěsní štít
držák vývěsního štítu
Vývěsní štít kovárna roman pausch
kovaný nápis