Těžký kladiva

11. ledna v 20:27

Vy havrani umazaní!
kdo by k vám šel do díla?
ve dne v noci pracujete,
máte těžký kladiva.
Ta neděle, krátká chvíle,
tu se dobře vám daří,
tu se pěkně vystrojíte,
chodíte jak písaři.
S pannama se vodíte,
po hospodách chodíte:
a když přijde pondělíčko,
zas do díry musíte.